Άγιοι Κατανυκτικοί. Άγιοι Μηνάς, Θεόδωρος ο Στουδίτης, Ιωάννης ο Ελεήμων, Γρηγόριος.

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε την 12 Νοεμβρίου 2018.
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ