Ανάσταση στην Σκήτη της Αγίας Άννας

Παρακολουθήστε στιγμές από την ακολουθία της Αναστάσεως στην Σκήτη της Αγίας Άννας στο Άγιον Όρος.

 
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η τόλμη των Μυροφόρων

«Ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν» Το μυστήριο της θείας οικονομίας το υπηρέτησε ολόκληρη η κτίση. Όταν Εκείνος άπλωσε τα χέρια Του πάνω στο Σταυρό, η γη … [...]