Ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας, τη Πέμπτη, 29η, εν τη Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης, και τη Παρασκευή, 30η Αυγούστου 2019, εν τοις Πατριαρχείοις.
Κατά τας συνεδρίας ταύτας, εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις. 
Κατά την διάρκειαν των εργασιών απεφασίσθη η χορήγησις Απολυτηρίου εκ του κλίματος του Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου προν τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ιωάννην, προσωπικώς και μόνον εις αυτόν, συνεπεία του οποίου τούτο μεν ούτος απαλλάσσεται οριστικώς εκ της εν ταίς παροικίαις ρωσσικής παραδόσεως εν Δυτική Ευρώπη μερίμνης αυτού, τούτο δε η ευθύνη των εν Γαλλία Κοινοτήτων της πρώην Εξαρχίας ανατίθεται εν σώματι εις τον οικείον Ποιμενάρχην Σεβ. Μητροπολίτην κύριον Εμμανουήλ, ώστε εν τη ποιμαντική αυτού ευαισθησία να αναλάβη την εφ᾿ εξής πορείαν αυτών.
Εξ άλλου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος διώρισεν ως Προιστάμενον του εν Παρισίοις Ιερού Ναού Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Alexis Struve, Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Ως προς τας εν άλλαις χώραις της Δυτικής Ευρώπης Κοινότητας της ποτε Εξαρχίας, αύται περιέρχονται εις την κανονικήν προστασίαν και την ποιμαντικήν ευθύνην των αντιστοίχων Ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των ποιμαινόντων τας εν ταίς χώραις ταύταις Επαρχίας αυτού.
Εν τέλει της τελευταίας συνεδρίας, αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, εκ μέρους των αποχωρούντων εξ μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και της Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη λήξει της παρούσης συνοδικής περιόδου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τί ζητάμε από το παιδί μας στο σχολείο;

Τι ζητάμε άραγε από το παιδί μας στο σχολείο; Οι γονείς θέλουμε καλούς βαθμούς. Θέλουμε το παιδί μας να απασχολείται αρκετές ώρες την ημέρα και να καλύπτει τα κενά τα … [...]

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Κ΄ (20η) Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Ομολογητών ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΥΠΡΕΠΙΟΥ, μαθητών του αυτού Αγίου

Μάξιμος ο σοφώτατος Όσιος Πατήρ ημών και Ομολογητής είναι εκείνος, όστις επρωτοστάτησε δια την συγκρότησιν της εν Ρώμη Συνόδου, ήτις συγκληθείσα υπό του Αγίου Μαρτίνου … [...]