Αναχώρησε για Ολλανδία ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀνεχώρησε τήν Τρίτην, 5ην ἀρξαμένου μηνός Νοεμβρίου, εἰς Ἄμστερνταμ, προκειμένου ἵνα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, προστῇ τῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ, ἐν Βελγίῳ καί ἐν Λουξεμβούργῳ διοργανουμένων λατρευτικῶν καί λοιπῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου.
Κατά τήν ἐν Ὁλλανδίᾳ διαμονήν Του, ὁ Παναγιώτατος μέλλει ἵνα συναντηθῇ μετά τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως Willem-Alexander καί τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν τῆς Χώρας, ἐν Βελγίῳ δέ, μετά τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως Φιλίππου καί τοῦ νέου Ἀντιπροέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξοχ. κ. Μαργαρίτου Σχοινᾶ, καί, τέλος, ἐν Λουξεμβούργῳ, μετά τῆς Α. Υ. τοῦ Μεγάλου Δουκός Henri.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος, τήν 14ην ἰδίου θά μεταβῇ εἰς Βενετίαν διά νά ὁμιλήσῃ εἰς ἡμερίδα τοῦ ἐκεῖσε Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν, ἐπί τοῦ θέματος «Οἰκουμενικός Ἑλληνισμός καί Βενετία».
Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχι-μανδρίτης κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀλέξιος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Καλλίνικος Χασάπης καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος – Φωτογράφος, καί Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.
Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό Σάββατον, 16ην τ.μ..
Πατριαρχικός Ἐπίτροπος διά τάς ἡμέρας ἀπουσίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐκ τῆς ἕδρας Αὐτῆς ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

12733 – Αγρυπνία απόψε στην Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου. Τιμάται η Μνήμη του κτίτορά της Αγίου Στεφάνου Μιλούτιν (30 Οκτωβρίου/12 Νοεμβρίου)

Ὁ Στέφανος Οὔρεσης Β', ἕνας τῶν ἐπιφανεστέρων Σέρβων Ἡγεμόνων τῆς Δυναστείας τῶν Νεμανιδῶν. Ἦταν γιός τοῦ Κράλη τῆς Σερβίας Οὔρεση Α' (ὁσίου … [...]