ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ | Βαρθολομαίος σε Ονούφριο: ''Δεν μπορείτε να έχετε πλέον τον τίτλο Κιέβου''

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Τρισέλιδη επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονούφριο της Κανονικής Εκκλησίας της Ουκρανίας, απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.
Δέκα ημέρες πριν από την σύγκληση της λεγόμενης “Ενωτικής Συνόδου” στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας Κιέβου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος με επιστολή του ενημερώνει τον Μητροπολίτη Ονούφριο για την επόμενη ημέρα.
Ο Πατριάρχης από τις πρώτες γραμμές τις επιστολής, ξεκαθαρίσει στον Μητροπολίτη Ονούφριο ότι “η Ιερά Μητρόπολις Κιέβου άνηκεν ανέκαθεν εις την δικαιοδοσίαν της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλες, ιδρυθείσα υπ΄ αυτής ως χωριστή Μητρόπολις, κατέχουσα την 60ην θέσιν εις το Συνταγμάτιον των επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου.”
Επίσης ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, παραθέτει ιστορικά στοιχεία περί της Μητροπόλεως Κιέβου, υπογραμμίζοντας ότι “η ιστορική Μητρόπολις Κιέβου και αι εν τοις ορίοις της Ουκρανίας κείμεναι εκκλησιαστικαί επαρχίαι περιήλθον πλέον εις την πρό των μνημονευθέντων Γραμμάτων ιεροκανονικήν κατάστασιν, ήτοι εις την πλήρη εξάρτησιν εκ του καθ΄ ημάς Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου”.
“Τας ειρημένας ταύτας αποφάσεις της Μητρός Εκκλησίας ηθελήσαμεν να θέσωμεν εν γνώσιν της υμετέρας Ιερότητος, δια των ορισθένων Εξάρχων ημών εν Κιέβω, αλλ’ υμείς, δυστυχώς, ηρνήθητε την κοινωνίαν μετ΄ αυτών” – προσθέτει σε άλλο σημείο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Χαρακτηριστικό είναι το σημείο όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενημερώνει τον Μητροπολίτη Ονούφριο ότι “άμα τη υπό του κληρικολαϊκού σώματος εκλογή του Προκαθημένου της Ουκρανικής Εκκλησίας, ου δυνηθήσεσθε πλέον εκκλησιολογικώς τε και κανονικώς φέρειν τον τίτλον τούτον του Κιέβου, τον οποίον, ούτως η άλλως, κατέχετε σήμερον κατά παράβασιν των υπό των επισήμων κειμένων του 1686 οριζομένων”.
Τέλος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνει πρόσκληση στον Μητροπολίτη Ονούφριο να συμμετάσχει την “Ενωτική Σύνοδο”, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι μπορεί να βάλει και ο ίδιος υποψηφιότητα για Επικεφαλής της νέας Ουκρανικής Εκκλησίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ