Απονομή τιμητικής διάκρισης στους Ιδρυτές της «SCHUR FLEXIBLES ABR ΑΒΕΕ»

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 31ης Δεκεμβρίου 2018, κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισήμου εὐλογίας τῆς ἉγιοΒασιλόπιττας στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κατ’ ἰδίαν προαίρεσιν καί φιλοτιμίαν ἀπένειμε τόν χρυσοῦν Σταυρόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στούς Ἱδρυτές τῆς Ἑταιρείας «SCHUR FLEXIBLES ABR ΑΒΕΕ» κ.κ. Ἰωάννην καί Χαράλαμπον Ἀργυρόπουλον, ὡς καί εἰς τόν Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς αὐτῆς Ἑταιρείας κ. Χρῆστον Ἁργυρόπουλον, ὡς ἔκφρασιν εὐχαριστίας καί εὐγνωμοσύνης διά τήν παντοειδῆ καί πολυχρόνιον στήριξιν στό κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησάις, εὐχήθηκε δέ ὑγιείαν καί δύναμιν πρός συνέχισιν τῆς ἀξιομιμήτου ταύτης προσφορᾶς.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΑ΄ (21η) του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΜΑΞΙΜΟΥ του Ομολογητού.

Μάξιμος ο θαυμάσιος Πατήρ ημών έζη κατά τους χρόνους του βασιλέως Ηρακλείου εν έτει χμ΄ (640) έφθασε δε και μέχρι των ημερών των διαδόχων αυτού. Εγεννήθη εις την βασιλίδα … [...]