Γιατί αποτειχίζομαι από τους αιρετικούς επισκόπους.

Η σύναξη πραγματοποιήθηκε την 03 Οκτωβρίου 2018.
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ