Γράμμα συμπαθείας Οικουμενικού Πατριάρχη για τον σεισμό στη Ζάκυνθο

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ ἐπι-συμβάντος σεισμοῦ, ἐξ’ οὗ ἐπλήγη ἡ Ζάκυνθος, ἀπέστειλε θερμόν Πατριαρχικόν Γράμμα συμπαθείας πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Διονύσιον, ἐκφράσας τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά την ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῶν ζημιῶν, τάς ὁποίας ὑπέστη καί τό ἐν Στροφάδαις Καστρομονάστηρον τοῦ Ἁγίου Δινουσίου, καί τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν τοῦ πληγέντος εὐσεβοῦς Ζακυνθινοῦ λαοῦ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Και ιδών με, ουκ αντιπαρήλθεν!..

Είναι γνωστή σε όλους μας η έξοχη παραβολή του Καλού Σαμαρείτου. Διδακτική και πάντα επίκαιρη. Ο νομικός που πλησίασε τον Ιησού για να τον ρωτήσει πως θα μπορέσει να … [...]