Δεν είμαστε υποχρεωμένοι

Το δικαίωμά σου να ομιλείς δεν περιλαμβάνει και την υποχρέωσή μας να σε πάρουμε στα σοβαρά…
 
Huber Huphrey

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ