Διωγμοί ἀντιδρώντων στό Κολυμπάρι ἁγιορειτῶν μοναχῶν

Ὅποιος λέγει ἀλήθειες σ’ αὐτὸν τὸν εὐλογημένο τόπο διώκεται… Πόσο μάλιστα ἐὰν οἱ ἀλήθειες ποὺ λέγει ἔχουν νὰ κάνουν μὲ θέματα τῆς πίστεώς μας στὸν Ἰησοῦ Χριστό! Αὐτὸ φυσικὰ ἐπιβεβαιώνει τὴ ρήση τοῦ Κυρίου μας «εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ