Δοξολογία Ιακώβου Πρωτοψάλτου – (Ήχος Α) – Δημήτριος Νεραντζής

Πρόκειται για την αργή Δοξολογία σε Ήχο Α΄ του Ιακώβου Πρωτοψάλτου (+1800), κατ΄εκτέλεσιν του Άρχοντος Διδασκάλου του Αποστόλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Δημητρίου Νεραντζή. Ο Άρχων εκτελεί όλους τους τονισμούς και τις αναλύσεις της πατριαρχικής παραδόσεως. Η ηχογράφηση προέρχεται από το άρχείο του επιστήθιου φίλου του δασκάλου κου. Φραγκίσκου Μανιάτη το οποίο ο κ. Ιωάννης Μπουλμπουτζής μοιράστηκε μαζί μου. Τον ευχαριστώ θερμά.
%video%
Επεξεργασία – Βίντεο: Ανδρέας Κ. Μαργέτης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΖ΄ (17η) Σεπτεμβρίου, μνήμη ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ και ΑΓΑΠΗΣ, και της μητρός αυτών ΣΟΦΙΑΣ.

Σοφία η Αγία Μάρτυς και αι θυγατέρες αυτής Πίστις, Ελπίς και Αγάπη έζων εις την Ρώμην κατά τας ημέρας του δυσσεβούς αυτοκράτορος Ανδριανού, όστις εβασίλευεν εκεί, … [...]