Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη! Η μεγάλη Αρχή!

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε την 13 Ιουνίου 2018.
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ