Εορτή της Αγίας Βαρβάρας στην Ι.Μ. Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελέημων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας.
Κατά τη διάρκεια του όρθρου και της θείας Λειτουργίας οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας.
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία:
«Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστέ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».
Μέ αὐτούς τούς λόγους πού ἀκούσαμε στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τοποθετεῖται ὁ ἀπόστολος Παῦλος σέ ἕνα θέμα πού προβλημάτιζε ὄχι μόνο τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του, ἀλλά προβληματίζει καί διχάζει ἀκόμη καί σήμερα. Καί τό θέμα αὐτό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων.
Ὅμως ὁ ἀπόστολος δέν βασίζει τή θέση του αὐτή σέ ἐπιστημονικές ἀπόψεις καί θεωρίες· δέν τήν στηρίζει σέ κοινωνιολογικές ἔρευνες καί οἰκονομικές ἀναλύσεις. Τήν βασίζει στό γεγονός ὅτι ὅσοι πιστεύουν στόν Χριστό καί βαπτίζονται στό ὄνομά του εἶναι υἱοί Θεοῦ.
Βεβαίως ὁ Θεός ὡς δημιουργός καί πλάστης τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πατέρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν πιστεύουν σέ αὐτόν ἤ ὄχι. Ὅμως ὅσοι δέν πιστεύουν καί δέν ἀναγνωρίζουν τόν Θεό εἶναι φυσικό νά μήν τόν θεωροῦν καί νά μήν τόν ἀναγνωρίζουν ὡς πατέρα τους. Γι᾽αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ἰδιαιτέρως τήν πίστη στόν Χριστό ὡς τό μέσο πού μᾶς κάνει παιδιά τοῦ Θεοῦ, καί τό βάπτισμα πού ἐπισφραγίζει καί ἐπισημοποιεῖ αὐτή τή σχέση.
Καί μπορεῖ ἡ ἰδέα τῆς ἰσότητος νά συγκινεῖ πολλούς, ὅμως τό σημαντικό δέν εἶναι ἁπλῶς νά τήν διακηρύσσει κανείς ἀλλά καί νά συνειδητοποιεῖ τό νόημά της καί νά τήν ἀξιοποιεῖ κατάλληλα. Δέν ἀρκεῖ, δηλαδή, νά λέμε ὅτι εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ, ἐάν δέν ἀξιοποιοῦμε τίς δυνατότητες πού μᾶς προσφέρει αὐτή ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό.
Καί ποιές εἶναι αὐτές οἱ δυνατότητες; Ἄς στραφοῦμε, ἀδελφοί μου, στήν ἑορταζόμενη σήμερα ἁγία μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα, καί ἄς δοῦμε ποιά ἦταν καί τί κατόρθωσε.
Ἦταν μία νέα κοπέλα, πού ἄν καί ὁ πατέρας της ἦταν εἰδωλολάτρης καί μάλιστα ἕνας ἀπό τούς πιό πλούσιους καί διάσημους τῆς ἐποχῆς του, αὐτή πίστευε στόν Χριστό. Καί εἶχε τέτοια θέρμη ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη της, ὥστε δέν ὑπολόγισε οὔτε τίς ἀπειλές οὔτε τίς τιμωρίες τοῦ πατέρα της, προκειμένου νά τήν πείσει νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό καί νά θυσιάσει στά εἴδωλα.
Ἦταν μία νέα κοπέλα, εὐαίσθητη καί ἀδύναμη γιά νά μπορέσει νά ἀντέξει βασανιστήρια καί φυλακίσεις, καί ὅμως δέν λύγισε, δέν ὑποχώρησε, δέν δειλίασε οὔτε μία στιγμή. Ὁμολόγησε μέ θάρρος τήν πίστη της, ὅταν βρέθηκε ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος, καί παρέμεινε σταθερή καί ἀκλόνητη μέχρι τέλους στήν πίστη καί στήν ἀγάπη της στόν Χριστό, προτιμώντας νά μαρτυρήσει καί νά θυσιάσει τή ζωή της γιά τόν Χριστό παρά νά τόν ἀρνηθεῖ.
Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά γιά ἐμᾶς, ἀδελφοί μου; Σημαίνουν ὅτι ὅλα ὅσα ἔκανε καί ἐπέτυχε ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Βαρβάρα μποροῦμε νά τά ἐπιτύχουμε καί ἐμεῖς. Εἶναι μέσα στίς δυνατότητές μας, μέσα στίς δυνατότητες πού δίνει ὁ Θεός στά τέκνα του, ὑπό τήν προϋπόθεση βεβαίως ὅτι θά θελήσουμε νά τίς ἀξιοποιήσουμε καί νά τίς καλλιεργήσουμε.
Ἡ πίστη μας εἶναι κοινή, ὅπως κοινό εἶναι καί τό βάπτισμα πού λάβαμε, καί αὐτό σημαίνει ὅτι μποροῦμε καί πρέπει καί ἐμεῖς νά παραμένουμε σταθεροί στήν πίστη μας, ὁτιδήποτε καί ἐάν συμβαίνει γύρω μας. Ὅσες προκλήσεις καί ἐάν δεχόμαστε, ὅσες δυσκολίες καί ἐάν ἀντιμετωπίζουμε εἴτε ἀπό τό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο ζοῦμε εἴτε ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας.
Γιατί ἐμεῖς μπορεῖ νά μήν ζοῦμε σέ περίοδο διωγμῶν, ὅπως ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, μπορεῖ κανείς νά μήν μᾶς ζητᾶ νά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας στόν Χριστό, ἀλλά νά εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πού τό κάνουμε, νά εἴμαστε ἐμεῖς πού ὑποχωροῦμε καί κάνουμε συμβιβασμούς, γιατί δέν θέλουμε νά στερηθοῦμε ἴσως τήν ἄνεσή μας, γιατί δέν θέλουμε νά ἀντιπαρατεθοῦμε μέ τίς ἀδυναμίες καί τά πάθη μας, γιατί δέν θέλουμε νά διαφέρουμε ἀπό τούς ἀνθρώπους γύρω μας, ἤ γιά ἄλλους λόγους πού ὁ καθένας μας γνωρίζει καί μπορεῖ νά ἀνακαλύψει, ἐάν ἐξετάσει προσεκτικά τόν ἑαυτό του.
Καί ἀκόμη μποροῦμε νά ὁμολογοῦμε καί ἐμεῖς τήν πίστη μας στόν Χριστό, ὅπως ἔκανε ἡ ἁγία Βαρβάρα, ὅταν οἱ ἄλλοι γύρω μας ἀμφιβάλλουν καί τήν ἀμφισβητοῦν εἴτε μέ τά λόγια τους εἴτε μέ τή ζωή τους, καί νά δίνουμε μέ τή δική μας ζωή τήν καλή ὁμολογία Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀκόμη καί ἐάν αὐτή ἔχει κάποιες φορές δυσάρεστες συνέπειες γιά μᾶς.
Ἀδελφοί μου, τιμώντας σήμερα τήν ἁγία μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα, τήν προστάτιδα τῆς ἐνορίας σας, ἄς δοῦμε τήν ἰσότητα τήν ὁποία διακηρύσσει σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί ἀπό αὐτή τήν ὀπτική γωνία. Ἄς τήν δοῦμε σάν ἕνα κάλεσμα νά ὁμοιάσουμε περισσότερο τούς ἁγίους μας, γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῶν ἀγαθῶν τῆς ἐπουρανίου βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα ἐκεῖνοι ἤδη ἀπολαμβάνουν.
Τιμή μάρτυρος εἶναι, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, μίμηση μάρτυρος. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τρεῖς ἁγίους, τήν ἁγία μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, καί τόν ἅγιο ἱερομάρτυρα Σεραφείμ, ἐπίσκοπο Φαναρίου. Κάθε ἕνας ἀπό τόν δικό του δρόμο πλησίασε καί γνώρισε τόν Θεό. Δέν ὑπάρχει ἕνας δρόμος γιά νά ἀκολουθήσουμε καί νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό.
Ὑπάρχουν πολλοί δρόμοι, φθάνει νά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ἡ ἁγία Βαρβάρα, μία νέα κοπέλα, ἡ ὁποία τά πάντα τά ἐθεώρησε σκύβαλα γιά νά ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό, ἀκόμη καί τήν ἀγάπη πρός τόν πατέρα της, ὁ ὁποῖος ἦταν εἰδωλολάτρης καί ἔκανε τά πάντα γιά νά τῆς ἀλλάξει τήν πίστη. Καί ἐκείνη ἔμεινε σταθερή στήν πίστη της στόν Χριστό, πού τόν πίστευε ὡς λυτρωτή της καί ὡς νυμφίο τῆς ψυχῆς της.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἕνας μεγάλος ἅγιος ἀπό μία ἀρχοντική οἰκογένεια τῆς Δαμασκοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅταν ὑπῆρχε ἐκείνη ἡ μεγάλη ταλαιπωρία στήν Ἐκκλησία μας μέ τήν Εἰκονομαχία, καίτοι στή Δαμασκό ἔγραφε ὑπέρ τῶν ἁγίων εἰκόνων, γεγονός πού προκάλεσε τόν αὐτοκράτορα ὁ ὁποῖος ἦταν ἀντίθετος τότε καί ζήτησε νά κόψουν τό χέρι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, πού ἔγραψε ὑπερασπιζόμενος τίς εἰκόνες, γιά νά τόν ταπεινώσει καί νά τόν τιμωρήσει.
Ἡ πίστη του ὅμως ἦταν τόσο μεγάλη, ὅπως τῆς ἁγίας Βαρβάρας, πού ἀκόμη καί μέ κομμένο χέρι, τό ζήτησε ἀπό τόν ἄρχοντα αὐτό τό κομμένο χέρι πού τό εἶχαν βάλει στήν ἀγορά γιά νά φοβηθοῦν καί οἱ ἄλλοι καί νά μήν ὑπερασπίζονται τίς εἰκόνες, καί προσευχόμενος τό βράδυ ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας, στό σπίτι του, ἀπεκοιμήθη.
Καί ὅταν ξύπνησε τό χέρι του ἦταν ἑνωμένο μέ τό ἄλλο χέρι. Ἔτσι ἔκανε ἕνα τάμα καί ἔβαλε στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἐνώπιον τῆς ὁποίας προσευχόταν, ἕνα καινούργιο χέρι. Καί ἔτσι ἀπό τότε ἡ Παναγία σέ αὐτή τήν εἰκόνα ὀνομάζεται Τριχεροῦσα, γιά τό θαῦμα τό ὁποῖο ἐπετέλεσε στόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό.
Ἀλλά καί ὁ ἅγιος Σεραφείμ, ἐπίσκοπος Φαναρίου, ὁ ὁποῖος εἶχε καί ἐκεῖνος τήν ἴδια πίστη πού διέθεταν οἱ ἄλλοι ἅγιοι· ἦταν περίοδος Τουρκοκρατίας, καί ὅμως ἐκεῖνος ὁμολόγησε τόν Χριστό καί μαρτύρησε γιά τόν Χριστό.
Ἑπομένως, ὅποιοι καί ἄν εἴμεθα καί ὅποια θέση καί ἄν κατέχουμε ὁ δρόμος γιά τόν παράδεισο, ὁ δρόμος γιά τήν αἰώνια ζωή, ὁ δρόμος γιά τόν Χριστό εἶναι ἕνας, ὁ ὁποῖος πηγαίνει ἀπό διάφορες πλευρές.
Ἕνας μπορεῖ νά εἶναι στρατηγός, ἄλλος ἐπίσκοπος, ἄλλος δήμαρχος, ἄλλος μία ἁπλῆ νοικοκυρά, ὅλοι μας ὅμως πρέπει νά ἔχουμε αὐτή τήν πίστη γιά τόν Χριστό καί νά μή δειλιοῦμε.
Νά ἔχουμε τήν ὁμολογία τῆς πίστεως καί ὅποτε μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας, νά ὁμολογοῦμε ὅτι πράγματι εἴμαστε τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἀγαποῦμε τόν Χριστό.
Σήμερα δέν ἔχουμε διωγμούς γιά νά ποῦμε θά μαρτυρήσω, ἀλλά κανείς μπορεῖ νά μαρτυρήσει μέ αὐτό τόν τρόπο, μέ τό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως, μέ τό μαρτύριο τῆς πίστεως, ὥστε νά δοξάζεται ὁ Θεός καί δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου.
Εὔχομαι καί σέ μᾶς, σέ ὅλους καί στά παιδιά μας, ἡ ἁγία Βαρβάρα, πού εἶναι μία ἁγία πού τήν ἀγαπᾶ καί τή γνωρίζει ὅλος ὁ λαός, νά σκέπει καί νά διαφυλάττει τήν ἐνορία σας, νά φυλάττει τά μικρά παιδιά τοῦ σχολείου, νά τά φωτίζει, ἀλλά καί ὅλους μας νά μᾶς φωτίζει, νά εἴμαστε πράγματι ὁμολογητές τῆς πίστεως καί τῆς δικῆς της ἀλλά καί τῶν ἄλλων ἁγίων.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πληρωτικά.

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε την 10 Δεκεμβρίου 2017. Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης. … [...]

Μηνύματα της επισκέψεως Ερντογάν

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανρουπόλεως κ. Ανθίμου Ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας στις 10 Νοεμβρίου 2017 κατά την τελετή που διοργανώθηκε στο Ak Saray (μτφ. Λευκό … [...]

30χρονα Σχολής Αγίας Μαρίνας Ιλισίων

Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 7 μ.μ. στον ιερό ναό αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων θα πραγματοποιηθεί ψαλτική εκδήλωση-αφιέρωμα στα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής … [...]