Εορταστικές εκδηλώσεις για την αγιοκατάταξη του Αγίου Αμφιλοχίου του Νέου

Μετ’ ἰδιαιτέρας χαρᾶς καί συγκινήσεως ἡ Πατριαρχική Ἐξαρχία Πάτμου, ἐν πνευματικῇ εὐφροσύνῃ καί ἀγαλλιάσει, ἀγγέλει πρός τό Χριστώνυμο πλήρωμα αὐτῆς ὅτι κατά τό τριήμερον 17, 18 καί 19 Σεπτεμβρίου 2018, θά πραγματοποιηθοῦν ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις, αἰ ὁποίαι ἀφοροῦν εἰς τήν, Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, Ἀγιοκατάταξιν τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου τοῦ νέου, διατελέσαντος Ἡγουμένου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου Πάτμου καί Ἱδρυτοῦ τῆς ἐνταῦθα γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ Μητρός Ἠγαπημένου, συμφώνως πρός τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:
Ἱερά Μονή Ἁγ.Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Δευτέρα 17/09/2018
-11:00. Ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ. Θεοδωρήτου.
-15:45. Ἐπίσημος ὑποδοχή τῆς ἑριτίμου Ἁγίας Κάρας τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου τοῦ νέου καί ἀκολούθως ἀνάγνωσις τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδικῆς Πράξεως Ἁγιοκατατάξεως Αὐτοῦ.
-16.00. Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ. Θεοδωρήτου.
Τρίτη 18/09/2018
-06:00. Ἔναρξις τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου.
-07:30. Ἄφιξις τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ. Θεοδωρἠτου.
-08:00. Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ. Θεοδωρήτου.
Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ Μητρός Ἠγαπημένου
Τρίτη 18/09/2018
-20.00. Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ τῆρ ἀνακομιδῆρ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀμφιλοχίου, χοροστατοῦντος τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ. Θεοδωρήτου.
Τετάρτη 19/09/2018
-08.00. Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, πποεξάπχοντορ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ. Θεοδωρήτου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα Εγκαίνια της Έκθεσης: «Το Ημέτερον Κάλλος: Βυζαντινές Εικόνες από την Θεσσαλονίκη»

Την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, ώρα 9.30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τα Εγκαίνια της Εκθέσεως «ΤΟ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΚΑΛΛΟΣ: Βυζαντινές Εικόνες από την Θεσσαλονίκη» από την ΑΘΠ … [...]

Συμβουλές για ένα σωστό γάμο

Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος μιλάει για τις προϋποθέσεις του σωστού γάμου και αναλύει την πίστη και την διδασκαλία της Εκκλησίας για το μέγα μυστήριο της … [...]

«Από τα Ουράλια στα Ουράνια»

Σκίρτησε το πνεύμα μου, ευφράνθηκε η καρδία μου, ευφρόσυνη ευτυχία, θαύμασα την πίστη των ανθρώπων στον Θεό μας, βίωσα μαζί τους το θαύμα. Κι ακόμη, συγκλονίστηκα. … [...]

Θέλεις να συναντήσεις το Θεό;

Ο αββάς Ολύμπιος διηγήθηκε: «Κάποτε κατέβηκε στη Σκήτη ένας ιερέας των ειδωλολατρών και ήρθε και κοιμήθηκε στο κελλί μου. Όταν είδε τον τρόπο ζωής των μοναχών με … [...]

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ

Θυγάτηρ Παφνουτίου του Αιγυπτίου Η Οσία Ευφροσύνη έζησε στα χρόνια του Θεοδοσίου του μικρού [περί το 410 μ.Χ.), ήταν μοναχοκόρη και πολύ πλούσια. Ο πατέρας της Παφνούτιος … [...]