Η Αγάπη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου είναι η αγάπη μας.

Η σύναξη πραγματοποιήθηκε την 26 Σεπτεμβρίου 2018.
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ