Η Γ' Στάση των Χαιρετισμών στην Ι.Μ. Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)

Τήν Παρασκευήν, 29ην Μαρτίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὡς ἀκολούθως:
Περί ὥραν 11ην πρωϊνήν εἰς τήν Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων (Γηροκομεῖον) Κομοτηνῆς καί εὐχήθηκε καταλλήλως πρός τόν Πρόεδρον καί τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τό Προσωπικόν, τούς ἐργαζομένους, τούς περιθαλπομένους καί τούς συγγενεῖς αὐτῶν.
Περί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Κασιτερῶν, ὅπου εὐχήθηκε εἰς τούς Προσκυνητάς.
Περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Πρωτάτου, ὅπου ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐπεσήμανε δέ τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν Της ὥστε νά γίνῃ δοχεῖον τῆς Θείας Χάριτος καί προσεκάλεσε τούς πιστούς νά ἀντλήσουν δύναμη καί χαρά ἀπό τήν πνευματική μας Μητέρα ὥστε νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τῆς Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Διάφορα Θέματα • Οταν πεις την λέξη Εξομολόγηση ο άλλος αντιδράει λές και βάζει το χέρι του στην πρίζα.

Οταν πεις την λέξη Εξομολόγηση ο άλλος αντιδράει λές και βάζει το χέρι του στην πρίζα. ..Αρχίζουμε και ξεπερνάμε και τους ειδωλολάτρες έχουμε φύγει μπροστά κατά πολύ.Το … [...]