Η Ι.Μ. Καλαμαριάς για τον Μητροπολίτη Βρυούλων

Ὁ Ἱερός Κλῆρος καί τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ποιμενάρχη της κ. Ἰουστῖνο, μέ ἐξιδιασμένη χαρά δέχθηκαν τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς, κατόπιν προτάσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί ψήφοις κανονικαῖς τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, προαγωγῆς τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος, σέ ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὑπό τόν τίτλον Βρυούλων. Ὁ Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων εἶναι ἀγαπητός σέ ὁλόκληρη τήν Θεόσωστο Ἐπαρχία μας, διότι τήν διακονεῖ, τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ἀόκνως, ἀκαταπαύστως καί εὐαγγελικῶς ἐπί σειρά ἐτῶν, προσφέροντας πλουσίως περίσσευμα ἀγάπης, θυσίας καί σοφίας.
Δοξάζουμε τόν Τρισάγιο Θεό γιά τήν προαγωγή τοῦ πολιοῦ Ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος συμπληρώνει ἐφέτος 61 ἔτη Ἱερωσύνης, ἐκ τῶν ὁποίων τά 47 ἔτη ὡς Ἀρχιερεύς.
Υἱϊκῶς καί μέ εὐγνωμοσύνη ἐκφράζουμε τίς θερμές εὐχαριστίες μας πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο καί τήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου γιά τήν πεφωτισμένη ἀπόφασή τους.
Εὐχόμαστε, τέλος, στόν Μητροπολίτη Βρυούλων κ. Παντελεήμονα δύναμη, ἐνίσχυση, ὑγεία καί θεία φώτιση στή νέα ὑπεύθυνη ἐκκλησιαστική θέση, τήν ὁποία τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ Μητέρα Ἐκκλησία.
Παντελεήμονος τοῦ Σεβασμιωτάτου καί Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Βρυούλων εἴησαν τά ἔτη πλεῖστα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ