Η πουλημένη είδηση και οι άθλιοι.

Ψαλμοί 24 – 26. Συγκλονιστικές προσευχές!
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ /1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. (ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)
Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι ενενήντα τρεις Μάρτυρες, που μαρτύρησαν μαζί μ’ αυτόν ,Όσιος Θεοφάνης ο νέος και θαυματουργός ,Άγιοι Τιμόθεος, Αγάπιος και Θέκλα ,Άγιοι Ευτυχιανός ο στρατιώτης και Στρατήγιος ,Όσιος Γεννάδιος της Κοστρομά
ΕΩΘΙΝΟΝ ΙΑ΄,Ἰωάν. κα΄, 14-25
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , Κορινθ. Α΄ .θ΄, 2 – 12
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ,Ματθ. ιη΄ ,23-35
Τ ο μάθημα πραγματοποιήθηκε την 30 Αυγούστου 2019.
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο παρακάτω
e-mail:ioannisieromonaxos@gmail.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ