Ι.Μ. Βελγίου: ''Προσευχόμεθα για την ευστάθεια και ενότητα των Εκκλησιών''

Μὲ μεγάλην θλίψιν ἐπληροφορήθημεν τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας τῆς 15ης Ὀκτωβρίου 2018.
Προσευχόμεθα μὲ θέρμην περισσήν «διὰ τὴν εὐστάθειαν καὶ ἑνότητα τῶν τοῦ Θεοῦ Ἁγίων Ἐκκλησιῶν».
Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ ὁποίου ἀνήκει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας δὲν διέκοψε τὴν κοινωνίαν μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ συνεχίζει νὰ μνημονεύῃ τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας κ. Κύριλλον εἰς τὰ Δίπτυχα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί εἶναι εὐπρόσδεκτοι νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν λειτουργικὴν καὶ μυστηριακὴν ζωὴν τῶν ἐνοριῶν μας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Όχι άλλο εκφοβισμό παρακαλώ!

Εκφοβισμός. Μια λέξη που δεν μ’ αρέσει. Το ξέρω, ούτε και σε σένα. Ούτε και σε κανένα μας. Σε ποιόν άραγε αρέσει κάτι, το οποίο έχει αρνητικό πρόσημο; Εκφοβισμός, μια … [...]