Κάθε φορά και καλύτερα.

Η σύναξη πραγματοποιήθηκε την 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ