Κήπος Αγίων. Πελαγία, Νεκτάριος, Χρυσή, Ιάκωβος του Αλφέου, Ανδρόνικος, Αθανασία.

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε την 08 Οκτωβρίου 2018.
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ