Κανόνες πολλοί! Ουσία μία! Ενότητα!

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε την 17 Νοεμβρίου 2018.
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ