Κρατάει λίγο

Το κάλλος είναι τυραννία που κρατάει λίγο καιρό.
 
Σωκράτης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ