Λήξη κατηχητικών μαθημάτων στην Ι.Μ. Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 25ης Μαΐου 2019, κατόπιν σχετικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπίσημος λῆξις τῶν Κατη-χητικῶν Μαθημάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.
Ἡ φετεινή συνάντησις τῶν νέων ἐγένετο στις ἐγκαταστάσεις τῶν νέων Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν παραθαλασσίαν περιοχήν τοῦ Κρυονερίου Ροδόπης, ὅπου, ἀρχικῶς, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας, μετά τήν ὁποῖαν ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐκαλοσώρισε πάντας, ἐκφράσας ἀρχικῶς τήν ἰκανοποίησιν διά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν καί τήν παράδοσιν πρός χρῆσιν τῶν Κατασκηνώσεων, ἐνῶ ἐκάλεσε τά παιδιά νά ἀπαγγείλουν τήν Κυριακήν προσευχήν καί κατόπιν νά ψάλλουν τόν Ἐθνικόν ὕμνον, ἀπηύθυνε δέ ἐπίκαιρον λόγον, ὡς καί εὐχαριστίας διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον Κληρικῶν καί Λαϊκῶν στελεχῶν πρός τή νεότητα.
Μετά τήν σύντομον προσλαλιᾶν, οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου μετά τῶν νέων, εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά ξεναγηθοῦν στούς χώρους τῶν Κατασκηνώσεων, νά ψυχαγωγηθοῦν στούς χώρους τῶν ἀθλοπαιδιῶν ἀπολαμβάνοντες παραλλήλως τήν θεωρίαν τοῦ θαλασσινοῦ τοπίου, καί ἀναμμένοντες τούς θερινούς μῆνες γιά οἰκειοποιηθοῦν τό σπουδαῖον αὐτό ἀπό πάσης ἑπόψεως ἔργον τοῦ τε Ἐπισκόπου καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

«Θαύματα της Αγίας Ζώνης» – Νέα έκδοση

Το βιβλίο προλογίζει ο Καθηγούμενος της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ. Απόσπασμα από τον πρόλογο «Τα έργα του Θεού και των Αγίων Του, που δεν μπορεί να ερμηνεύσει … [...]