Μακάριοι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριον

Ο μακαριστός Γέρων Αθανάσιος Μυτιληναίος, στην δέκατη πέμπτη ομιλία του για το βιβλίο των Ψαλμών της Π. Διαθήκης, αναλύει τον 127ο Ψαλμό, στον οποίο ο ψαλμωδός περιγράφει την ευτυχία της οικογένειας που συνδυάζει την ευσέβεια, την τίμια εργασία και την αρμονική ζωή γονέων και παιδιών.
 
%audio%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η τόλμη των Μυροφόρων

«Ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν» Το μυστήριο της θείας οικονομίας το υπηρέτησε ολόκληρη η κτίση. Όταν Εκείνος άπλωσε τα χέρια Του πάνω στο Σταυρό, η γη … [...]