Νέα Έκδοση της Ι.Μ. Κισάμου: «… των Αποστόλων τοις ίχνεσιν….»

Η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου, με αφορμή την συμπλήρωση πενήντα ετών ζωής και δράσης της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, προέβει εις την έκδοση επετειακού Λευκώματος, με τίτλο «… των Αποστόλων τοις ίχνεσιν….».
Πρόκειται περί καλαίσθητης και ιδιαίτερα προσεγμένης έκδοσης, η οποία είναι αφιερωμένη εις την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το μέγα αυτό εκκλησιαστικό και ιστορικό γεγονός, το οποίο, κατόπιν προτάσεως της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου και αποδοχής από τους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, πραγματοποιήθηκε από 17-23 Ιουνίου 2016 εις τους χώρους της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης.
Η έκδοσις αυτή, δια φωτογραφικών αποτυπώσεων και επίλεκτων σχετικών κειμένων τα οποία περιλαμβάνει, υπενθυμίζει και μνημονεύει το μέγα αυτό γεγονός της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Το ιδιαίτερο αυτό έργο προλογίζει ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Οποίος σημειώνει εις τον πρόλογο Του: «Χαιρετίζομεν και επευλογούμεν την έκδοσιν υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου αναμνηστικού φωτογραφικού Λευκώματος διά την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με τίτλον «… τωνΑποστόλων τοις ίχνεσιν…».
Η καθ΄ υμάς Ιερά Μητρόπολις είχε το μέγα προνόμιον να φιλοξενήση εις την Ορθόδοξον Ακαδημίαν Κρήτης, του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας προεδρεύει η υμετέρα Ιερότης, τας εργασίας της Συνόδου ταύτης, η οποία υπήρξε δια την Ορθοδοξίαν το σπουδαιότερον εκκλησιαστικόν γεγονός της εποχής μας, δια δε την Ορθόδοξον Ακαδημίαν η κορωνίς της πεντηκονταετούς πολυκάρπου λειτουργίας της».
Την επιμέλεια των κειμένων είχε ο Παν. Αρχ. κ. Ειρηναίος Μπατσάκης, Δντής Ιδιαιτέρου Γραφείου του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, την δε Ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση επιμελήθηκε ο κ. Αντώνιος Βακάκης, Γραμματεύς της Ιεράς Μητροπόλεως.
Πρόκειται περί μίας ιδιαίτερα επιμελημένης και προσεγμένης έκδοσης, ιστορικής σημασίας και αξίας, και διατίθεται από το βιβλιοπωλείο της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ