Νέο βιβλίο: ''Θεϊκή Εντολή και Ανθρώπινη Επιθυμία''

Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐθεντικά καταγεγραμμένες στή Γραφή καί ἀνεπτυγμένες στά λειτουργικά καί πατερικά κείμενα. Ὅμως ἡ ἄγνοια, ἡ ἀδυναμία κατανόησης, ἡ στρεβλή γνώση, ἡ θρησκοληψία, τά ἀρνητικά ἐκκλησιαστικά πρότυπα, ἀποτελοῦν σοβαρά ἐμπόδια στή διάκριση καί ἐπίγνωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἐπιθυμία ἀποτελεῖ φυσική δύναμη τῆς ἀνθρώπινης φύσης, «ἰδίωμα τῆς φύσεως» (Ἰωάννης τῆς Κλίμακος), ὅπως καί ὅλες οἱ φυσικές δυνάμεις (λογική, ἀγάπη, ἔρωτας, ζῆλος, ὀργή, χαρά, ὑπερηφάνεια κ.ο.κ.).
Ἡ ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπιθυμεῖ εἶναι μία «δύναμις ἀγαθοποιός» (ἅγιος Μάξιμος), ἡ ὁποία προπτωτικά λειτουργοῦσε ὡς συνεχής κίνηση πρός τό ἀγαθό, τόν Θεό, ἀλλά στή μεταπτωτική κατάσταση, ἐφθάρη, ἀπώλεσε δηλαδή τόν φυσικό προσανατολισμό της πρός τήν ἀγαθότητα καί τόν Θεό.
Ἔκτοτε, προέκυψε ἡ ἀνάγκη διάκρισης τῆς κάθε ἐπιθυμίας ὡς καλῆς ἤ κακῆς. Ἡ ἀποτίμηση τῆς ποιότητας τῆς ἐπιθυμίας, στήν περίπτωση τῶν χριστιανῶν, γίνεται ὄχι μέ προσωπικά κριτήρια ἀλλά μέ κριτήριο τή θεϊκή ἐντολή.
Ἡ ἐναρμόνιση τῆς ἐπιθυμίας μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖ μελέτη, νήψη καί ὀρθή καθοδήγηση, προκειμένου νά διακρίνει κανείς κάθε φορά τίς ἐμπαθεῖς ἀποχρώσεις τῶν ἐπιθυμιῶν.
Σέ αὐτή τή διαδικασία, ὁ χριστιανός ἔχει στή διάθεσή του ἕναν Κανόνα, ἕναν γνήσιο ζωντανό καθρέφτη· τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἀτενίζοντας στόν Χριστό, μπορεῖ νά ἀναγνωρίσει τί εἶναι αὐτό πού νοσταλγεῖ κάθε φορά περισσότερο ἀπό τή δική Του ἀγάπη καί τό δικό Του θέλημα.
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και online: bit.ly/2G4i1Iq
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χαράλαμπος Θεοδώρου 210 32 26 343
ISBN: 978-960-619-038-4Μαλακό εξώφυλλοΔιαστάσεις: 14Χ21Εκδοτικός οίκος: ΕΝ ΠΛΩΑριθμός σελίδων: 344ΤΙΜΗ 16,00 €

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προετοιμασία για την Μ. Εβδομάδα

Ο μακαριστός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος, μιλώντας για τη σημασία των Παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, εξηγεί πώς μπορούμε να ζήσουμε τα μεγάλα γεγονότα της … [...]

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ!

Μεγάλη Εβδομάδα (2019). Μ.Δ. Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Μ.Τ. 10 Παρθένες. Μ.Τ. Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω. Μ.Π. Ο Μυστικός Δείπνος. Μ.Π. Αγία Πάθη. Μ.Σ. Η εις Άδου Κάθοδος. Η … [...]