Να έχετε σπλάγχνα – Ευαγγέλια Β Λουκά

Εωθινό Ευαγγέλιο ς΄, Λουκ. κδ΄ 36-53
Απόστολος, Κορινθίους Β ς΄, 16-18 & ζ΄ 1
Ευαγγέλιο, Λουκ. ς΄ 31-36
Το μάθημα πραγματοποιήθηκε στις 27/09/2017
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ποση ωρα να προσευχομαι;

Ρώτησα κάποτε ένα νέο 16 ετών:-Αγαπάς, παιδί μου, το Θεό;-Τον αγαπώ πολύ, πάτερ μου, μου απάντησε αυθόρμητα.-Προσεύχεσαι σ’ Αυτόν τακτικά;-Όχι! μου είπε με ειλικρίνεια.Ο … [...]