Οι περιβαλλοντικές δράσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ύστερα από την ραγδαία βιομηχανική και τεχνολογική έξαρση, η οποία επέφερε σοβαρές αλλαγές στον πλανήτη και δημιούργησε πολλά νέα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, δραστηριοποιήθηκε προσπαθώντας να δώσει μια λύση στα προβλήματα που αφορούν ολόκληρη την κτίση. Το σημαντικότερο γεγονός το οποίο ενεργοποίησε τις δράσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήταν τον Απρίλιο του 1986 που προκλήθηκε πυρηνική έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τσερνομπίλ, προκαλώντας ανεπανόρθωτες καταστροφές στο περιβάλλον αλλά και στους ανθρώπους.

Πρωτοπόρος των οικολογικών δράσεων ήταν ο οικουμενικός πατριάρχης Δημήτριος Α΄ και στην συνέχεια ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄, ο οποίος για το σπουδαίο περιβαλλοντικό του έργο, χαρακτηρίστηκε ως «πράσινος Πατριάρχης» καθιστώντας έτσι την προστασία του περιβάλλοντος ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι σπουδαία διότι κατάφερε να συνδέσει την προσπάθεια σωτηρίας του περιβάλλοντος με την προσπάθεια σωτηρίας της ανθρώπινης ψυχής, κάνοντας τους πιστούς να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρων για τα οικολογικά ζητήματα. [79] Τέλος το Πατριαρχείο συνεργάστηκε με περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), διοργανώνοντας ημερίδες για την περιβαλλοντική ενημέρωση των ανθρώπων και στορίζοντας οικονομικά τις ενέργειες τους. Επιπροσθέτως υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου διοργανώνονται οικολογικά συμπόσια και οικολογικά σεμινάρια, τα οποία έχουν ως σκοπό να βρεθεί μια λύση στις οικολογικές ανισορροπίες ενώ παράλληλα εκδίδονται μηνύματα περιβαλλοντικού περιεχομένου τα οποία αφορούν την ήμερα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Μηνύματα Οικουμενικού Πατριαρχείου για την 1η Σεπτεμβρίου
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ύστερα από την καθιέρωση της 1ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής και προστασίας για το περιβάλλον, ξεκίνησε να εκδίδει μηνύματα κάθε χρονιά, τα οποία ευχών ως σκοπό να αναδείξουν την σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της οικολογικής κρίσης. Μέσω των οικουμενικών μηνυμάτων γινόταν προσπάθεια για να ευαισθητοποιηθούν οι πιστοί, αναπτύσσοντας το αίσθημα της οικολογικής συνείδησης, αλλάζοντας τον τρόπο ζωής τους με αποτέλεσα να καταφέρουν να εξαλείψουν την οικολογική καταστροφή, η οποία ταλαιπωρεί την φύση.

Μήνυμα της Α.Θ Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου Α΄ επί τη μέρα προστασίας του περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 1989)
Στη 1η Σεπτεμβρίου του 1989 εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριου Α΄. Μέσα από την ανάγνωση του μηνύματος στο σημείο «συντελουμένην εις τας ημέρας μας ανηλεή υπό του ανθρώπου καταπάτησιν και καταστροφήν του φυσικού περιβάλλοντος , με συνεπείας λίαν επικινδύνους δι’ αυτήν την επιβίωσιν του υπό του θεού πλασθέντος φυσικού κόσμου», [80] γίνεται φανερή η αγωνία που επικρατεί στο οικουμενικό πατριαρχείο για την επιβίωση του φυσικού κόσμου λόγω της οικολογικής καταστροφής. Στο μήνυμα του Πατριάρχη γίνεται αναφορά στην ευθύνη, την οποία έχει ο άνθρωπος για την οικολογική κρίση, η οποία προκλήθηκε από την καταπάτηση της εντολής που είχε δώσει ο θεός στους ανθρώπους «κατακυριεύσατε της γης», δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ανεπανόρθωτες καταστροφές στην κτίση, μιας εκ των δημιουργημάτων του θεού. Επιπροσθέτως τονίζει ότι ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα αφού ενώνει τον υλικό με τον πνευματικό κόσμο και ως κύριο μέλημα του έχει την αναφορά της δημιουργίας στον θεό, με σκοπό να σωθεί η κτίση μαζί με τον άνθρωπο από την φθορά και την αμαρτία.
Κλείνοντας το μήνυμα του ο Πατριάρχης Δημήτριος Α΄ καλεί όλους τους πιστούς να ασπαστούν την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής και ικεσίες για την κτίση και τον δημιουργό της. Επίσης τους προτρέπει «να προβούν άνευ χρονοτριβής εις πάσαν απαραίτητων ενεργειών προς προστασία και διάσωση της φυσικής δημιουργίας», [81] διότι είναι υποχρέωση όλων των πιστών να προστατεύουν και να διατηρούν τις ισορροπίες στην κτίση η οποία μας φιλοξενεί.
Εν κατακλείδι μέσα από το μήνυμα του Πατριάρχη Δημήτριου Α΄ γίνεται φανερή η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το οικολογικό ζήτημα, αλλά και η προσπάθεια που πραγματοποιείται ώστε να δοθεί ένα τέλος στην καταστροφή της κτίσης, παρακινώντας τους πιστούς να βοηθήσουν με κάθε εφικτό τρόπο. Ο λόγος του Πατριάρχη έκτος από το να παρακινεί τους πιστούς, τους εφοδιάζει με δύναμη και θέληση ώστε να καταφέρουν να σώσουν την κτίση και παράλληλα τους ίδιους τους εαυτούς τους από την αμαρτία και την φθορά.
Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

 
Παραπομπές:
79. Δουρμανή Γεωργία, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα προβλήματα του περιβάλλοντος», σελ 51.
80. Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Μηνύματα και ομιλίαι δια το περιβάλλον, εκδ. Φανάριον, Αθήνα 2002, σελ 7.
81. Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ό.π, σελ 9.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ