Ολοκλήρωση Β' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στην Ι.Μ. Καλαμαριάς (ΦΩΤΟ)

Για την Romfea.gr | Στέφανος Κατσιμάνης

Ὁλοκληρώθηκαν μέ ἐπιτυχία οἱ ἐργασίες τοῦ Β΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο ἔλαβε χώρα στήν Ἱερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς μέ τίτλο «Μοναχισμός καί Μοναστικά Κέντρα τοῦ Πόντου».
Τό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν Δ΄Εὐγενείων καί ἐντάσσεται σέ σειρά συνεδρίων ὑπό τόν γενικό τίτλο «Ἑλληνισμός καί Οἰκουμένη».
Στίς ἑπτά συνεδρίες ἔγκριτοι ἐπιστήμονες πανεπιστημίων καί ἐρευνητικῶν κέντρων τῆς ἀλλοδαπῆς καί τῆς ἡμεδαπῆς ἀνέπτυξαν δεκαπέντε εἰσηγήσεις, στίς ὁποῖες παρουσιάσθηκαν ἐνδιαφέροντα νέα γιά τήν ἔρευνα στοιχεῖα ἀφορῶντα στόν Πόντο καί εἰδικότερα στόν μοναχισμό τοῦ Πόντου.
Στό τέλος τοῦ συνεδρίου ἀνακοινώθηκε ὅτι τό θέμα τοῦ ἑπόμενου συνεδρίου, τό ὁποῖο, σύν Θεῷ, θά πραγματοποιηθεῖ τοῦ χρόνου θά ἔχει τίτλο «Παιδεία καί Λογιοσύνη στόν Πόντο».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Περνάνε οι μέρες θα γίνουν πολλά!

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 +Κυριακή ΙϚ´ΛΟΥΚΑ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΕΩΘΙΝΟΝ Ε’ Λουκ. 24,12-35 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , Β´ Τιμ. γ΄, 10-15 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, Λουκ.ιη´, 10-14 Το μάθημα πραγματοποιήθηκε … [...]