Ορκωμοσία νέου Δημάρχου Α. Παχατουρίδη από τον Μητροπολίτη Περιστερίου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης ἐχθές τό ἑσπέρας παρέστη καί ἐτέλεσε τήν ὁρκωμοσία τοῦ Δημάρχου κ. Ἀνδρέα Παχατουρίδη ὡς καί τῶν λοιπῶν Δημοτικῶν καί Κοινοτικῶν Συμβούλων.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στόν κ. Δήμαρχο ὁ Θεός νά χαρίζει ὑγεία καί δύναμη γιά νά πραγματοποιηθοῦν οἱ στόχοι καί νά ὑλοποιηθοῦν τά προγράμματα, τά ὁποῖα καί ἐνέκριναν οἱ δημότες γιά 5η συνεχῆ θητεία ἀπό τό 2003 μέχρι καί σήμερα.
Εἰδικότερα, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐτόνισε ὅτι ἀπό τούς λίγους μῆνες πού βρίσκεται στήν πόλη τοῦ Περιστερίου διεπίστωσε ὅτι οἱ στόχοι καί τά προγράμματα πού ὑλοποιοῦνται ὑπό τό ἄοκνο βλέμμα τοῦ Δημάρχου Περιστερίου κ. Παχατουρίδη ἀποβλέπουν στήν ποιότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, δηλαδή στήν κατ’ ἀρχήν προτεραιότητα τῶν ὑπαρκτικῶν καί ὄχι τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν τῶν δημοτῶν· τῆς ἀνάγκης δηλαδή νά ὑπηρετοῦν οἱ δομές καί οἱ θεσμοί τόν ἄνθρωπο καί ὄχι ὁ ἄνθρωπος τίς δομές.
Τό πιό ρεαλιστικό ἐχέγγυο γιά τήν ἀποφυγή μιᾶς ἀπρόσωπης ἀγελαίας κοινωνίας εἶναι ὁ σεβασμός τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί ἑπομένως ἡ φιλάνθρωπη, ἡ ἀγαπητική καί παιδαγωγική λειτουργία τῶν θεσμῶν πού προσπαθοῦν νά περιορίσουν τίς διαλυτικές γιά τήν τοπική κοινωνία συνέπειες τῆς ἀνθρώπινης ἀστοχίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στόν κ. Δήμαρχο τόνισε: “Εὔχομαι κε Δήμαρχε αὐτή τήν ποιότητα ζωῆς νά φανερώνετε καθημερινά ἐδῶ στήν ὄμορφη Πόλη μας, τό Περιστέρι, μέ τό δηλωτικό ὄνομα τῆς καταλλαγῆς, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό κάθε εἴδους κατακλυσμό. Καί σᾶς εὐχαριστῶ γιά τό ὄμορφο δῶρο πού μοῦ προσφέρατε σήμερα τό μεσημέρι καί στολίζει ἤδη τό γραφεῖο μου. Ἐπιτρέψτε μου ὅμως καί ἐγώ νά σᾶς προσφέρω ὄχι τό περιστέρι ἀλλά τήν Περιστερά· ὅπου σέ ἕνα τροπάριο τοῦ κανόνα τῶν Χαιρετισμῶν, ὁ Ἰωσήφ ὁ ὑμνογράφος παρομοιάζει τήν Παναγία μας μέ τό περιστέρι τοῦ Νῶε, “ἡ περιστερά ἡ τόν ἐλεήμονα ἀποκυήσασα…”. Αὐτή ἡ Περιστερά, ἡ Παναγία μας νά σκέπει τό ἔργο σας γιά τήν ἀρξάμενη νέα τετραετία καί να περισκέπει τήν Πόλη μας ὥστε νά εἶναι Παναγιοσκέπαστος. Ἄξιος, Ἄξιοι καί ὁ Θεός μαζί μας. Γιατί αὐτό ἄλλωστε λέει καί το σύνθημα σας:”ΜΑΖΙ”.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τί ζητάμε από το παιδί μας στο σχολείο;

Τι ζητάμε άραγε από το παιδί μας στο σχολείο; Οι γονείς θέλουμε καλούς βαθμούς. Θέλουμε το παιδί μας να απασχολείται αρκετές ώρες την ημέρα και να καλύπτει τα κενά τα … [...]

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Κ΄ (20η) Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Ομολογητών ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΕΥΠΡΕΠΙΟΥ, μαθητών του αυτού Αγίου

Μάξιμος ο σοφώτατος Όσιος Πατήρ ημών και Ομολογητής είναι εκείνος, όστις επρωτοστάτησε δια την συγκρότησιν της εν Ρώμη Συνόδου, ήτις συγκληθείσα υπό του Αγίου Μαρτίνου … [...]