Ο άνθρωπος και ο Θεάνθρωπος – Ο πάπας και οι σύγχρονοι πάπες

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 30/08/2017.
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ