Ο έρωτας με την Αγία Γραφή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ/9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Των 318 Αγ. Πατέρων Α’ Οικουμενικής Συνόδου, το 325 στην Νίκαια της Βιθυνίας.
Άγιος Ελλάδιος ,Άγιος Θεράπων ,Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος ,Άγιος Ευσεβιώτης ,
Άγιος Αλύπιος ,Όσιος Βεδέας ο Ομολογητής ,Όσιος Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης
ΕΩΘΙΝΟΝ ,Ζ΄ Ιωαν. 20,1-10
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,Πράξ. κ΄16-18, 28-36
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ,Ιωάν. ιζ’ 1-13
Το μάθημα πραγματοποιήθηκε την 7 Ιουνίου 2019.
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο παρακάτω
e-mail:ioannisieromonaxos@gmail.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ