Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας για την ίδρυση της 4ης Νομικής Σχολής

Ως Ποιμενάρχης τής τοπικής Εκκλησίας θά ήθελα νά εκφράσω πρός τό Υπουργείο Παιδείας, Ερεύνης καί Θρησκευμάτων τήν βαθιά μου πικρία γιά τήν αγνόηση τών επιχειρημάτων τής επιστημονικής κοινότητας τού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά καί τού συνόλου τών φορέων καί τών κατοίκων τής Θράκης, αμέσως μετά τήν ανακοίνωση τής ίδρυσης τής 4ης Νομικής Σχολής, η οποία είναι πλέον γεγονός συντελεσμένο.
Πικρία, γιά τό «έθος» στό διάλογο νά πρωταγωνιστούν «ώτα μη ακουόντων», αλλά καί νά αγνοείται ο κορυφαίος ιστορικά, ρόλος τών γραμμάτων σέ κάθε μεθοριακή επικράτεια.
Η δέ πιθανή φράση «νίπτω τάς χείρας μου» – αποποίηση ευθυνών γιά κάθε επόμενο, μελλοντικό αποτέλεσμα ποτέ δέν ήταν λυτρωτική ούτε όταν λέχθηκε ούτε μετέπειτα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μυστικό δείπνο

Η Ελένη με τον άντρα της και τα πέντε παιδιά τους πήγανε μια μικρή εκδρομή, λίγες μέρες πριν την Μεγάλη Εβδομάδα. Είχανε υποσχεθεί στα παιδιά παιχνίδι, και φαγητό στην … [...]