Ο Μονογενής Υιός και λόγος του Θεού…..μακαρισμοί.

 
Το μάθημα πραγματοποιήθηκε την 22 Οκτωβρίου 2017.
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ