Ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική κρίση

3.17 Μήνυμα της Α.Θ Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επί τη ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2006)
Το μήνυμα της 1ης Σεπτεμβρίου του 2006, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην ημέρα προστασίας της κτίσης, συνεχίζει να κυμαίνεται στον ίδιο ύφος με τα προηγούμενα μηνύματα, έχοντας ως κεντρικό του άξονα την άγνοια του ανθρώπου για την σοβαρότητα και το μέγεθος του οικολογικού προβλήματος. Ο Πατριάρχης για ακόμα μια φορά αναφέρεται στην αλαζονική συμπεριφορά των ανθρώπων «προς την περιβάλλωσαν αυτόν φύσιν αρπακτικώς και καταστρεπτικώς ως κυρίαρχος και όχι ως χρήστης, και να διαταράση την εκ Θεού φυσικήν αρμονίαν και ισορροπίαν», [112] οδηγεί την φύση σε επανάσταση, η οποία ως αποτέλεσμα θα επιφέρει αρκετά δεινά στην ανθρωπότητα.
Κλείνοντας το μήνυμα του ο Οικουμενικός Πατριάρχης φανερώνει την στεναχώρια του, διότι οι άνθρωποι αντί να προσπαθούν να διοχετεύσουν την ενέργεια τους σε ενέργειες οι οποίες θα σταματήσουν την οικολογική κρίση και θα βοηθήσουν την κτίση, λειτουργούν εντελώς διαφορετικά και εγωιστικά, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους χωρίς να τους ενδιαφέρει το κόστος. Ο Πατριάρχης χωρίς να θέλει να μείνει άπραγος απέναντι σε αυτά που αντικρίζει, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους μέσα από τους λόγους και τα έργα του και να καταφέρει να τους ωθήσει στην εσωτερική αλλαγή του τρόπου ζωής τους αλλά προσπαθεί και να τους αλλάξει τον τρόπο με τον όποιο αντιμετωπίζουν την κτίση.

3.18 Μήνυμα της Α.Θ Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επί τη ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος ( 1 Σεπτεμβρίου 2007)
Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για την 1η Σεπτεμβρίου του 2007, είχε διαφορετικό χαρακτήρα από τα δυο προηγούμενα μηνύματα. Ο Πατριάρχης αρχικά αναφέρει στους ανθρώπους, με την βοήθεια των βιβλικών κειμένων πως ο άνθρωπος έχει κυριαρχία επάνω στην φύση, χωρίς αυτό να του δίνει το δικαίωμα να κάνει υπερβολές, φέρνοντας για παράδειγμα τον Αδάμ ο οποίος έδινε ονόματα στα ζώα και στα φυτά χωρίς να είναι καταπιεστικός απέναντι τους και απέναντι στην φύση. Στην συνέχεια του μηνύματος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογραμμίζει στους πιστούς πως η κτίση «Συστενάζει και συνωδίνει», [113] συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων , υστέρα από την παραβίαση των κανόνων και την πτώση των πρωτόπλαστων, η οποία επέφερε σημαντικά προβλήματα, όπως την διάσπαση των ισορροπημένων σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και κτίσης, γεγονός το οποίο όπως γνωρίζουμε στάθηκε καταστροφικό και για τους δυο.
Φτάνοντας στο τέλος του λόγου του, ο Πατριάρχης κ Βαρθολομαίος αναφέρει πως για να βρεθεί μια λύση στο οικολογικό πρόβλημα το οποίο μας ταλαιπωρεί, ο άνθρωπος θα πρέπει να λάβει τα σωστά μέτρα για την καταπολέμηση του, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να επέλθει καμία αλλαγή χωρίς ο άνθρωπος να προσπαθήσει έστω και ελάχιστα. Οι αλλαγές και οι θυσίες που πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκολες, διότι η κατάσταση της κτίσης πλέον έχει φτάσει σε μη αναστρέψιμο επίπεδο. Επιπροσθέτως ο Πατριάρχης τονίζει πως οι άνθρωποι δεν πρέπει να απογοητεύονται εάν δεν δουν κάποια αλλαγή, αντιθέτως θα πρέπει να πεισμώσουν και να προσπαθούν περισσότερο, αφού με την βοήθεια του Θεού στο τέλος θα καταφέρουν να σώσουν και την κτίση αλλά και τους εαυτούς τους.
3.19 Μήνυμα της Α.Θ Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επί τη ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος ( 1 Σεπτεμβρίου 2008)
Στο μήνυμα, το οποίο εξέδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον Σεπτέμβριο του 2008, αναφέρεται αρχικά στην σπουδαιότητα του Πρώτου μηνύματος, το όποιο εξέδωσε ο Πατριάρχης Δημήτριος Α΄ για την ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος το 1989. Με τον λόγο του ο Πατριάρχης Δημήτριος έβαλε τα θεμέλια για την οικολογική δράση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στο πρώτο μήνυμα έγινε αναφορά σε ορισμένα πράγματα, τα οποία εκείνη την εποχή φάνταζαν απίθανα, όμως στην δική μας εποχή όλα όσα είχε αναφέρει πλέον αποτελούν προβλήματα, τα οποία ταλαιπωρούν την φύση και τους ανθρώπους εδώ και αρκετό καιρό και οι μόνοι που μπορούν να δώσουν ένα τέλος σε όλο αυτό είναι μόνο οι άνθρωποι.

Στην συνέχεια του μηνύματος, τονίζεται το σπουδαίο έργο της εκκλησιάς, η οποία προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην καταπολέμηση της οικολογικής κρίσης και να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους, παρακινώντας τους να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και τον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζουν το περιβάλλον, ώστε να καταφέρουν να σώσουν την κτίση και να επαναφέρουν τις ισορροπίες, οι οποίες έχουν χαθεί ανάμεσα τους.
Κλείνοντας το μήνυμα του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε την επιθυμία του, η οποία είναι «το Οικουμενικόν Πατριαρχείον επιθυμεί να πήξη, μιαν στερεάν πρωτοποριακήν συμμαχίαν μεταξύ θρησκείας και επιστήμης, ερειδομένην επί της θεμελιώδους αρχής ότι δια να επιτευχθή ο στόχος – η διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος». [114] Μέσω της επιθυμίας του Πατριάρχη, γίνεται εμφανής η συμφιλίωση που επιδιώκει με την επιστήμη, με στόχο μια ομαλή συνεργασία, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για να καταφέρουν να δώσουν μια λύση στο οικολογικό ζήτημα το οποίο ταλανίζει τους ανθρώπους και την κτίση.
3.20 Μήνυμα της Α.Θ Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επί τη ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2009)
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμα του για την ημέρα προστασίας και προσευχής για το περιβάλλον την 1η Σεπτεμβρίου του 2009, αρχικά αναφέρεται στα προβλήματα, τα οποία έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση στους ανθρώπους, αλλάζοντας την συμπεριφορά τους και μετατρέποντας τους σε αλαζόνες και εγωιστές, με μόνη έννοια τους την ικανοποίηση των αναγκών τους, γεγονός το οποίο επέφερε σοβαρά προβλήματα στην κτίση. Από την καταστροφή που έχει προκαλέσει η οικολογική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν πληγεί άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την δημιουργία όλων αυτών των καταστροφών, αλλά «ακόμη και οι πλέον πτωχοί, οι οποίοι ευρίσκονται πολύ μακράν των συναλλαγών των μεγάλων επιχειρήσεων». [115]
Διαβάζοντας την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, διαπιστώνουμε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στην ανθρώπινη οικονομία «η οποία μας έχει καταστήσει καταναλωτάς», η οποία συνεχώς χωλαίνει και καταστρέφεται, παρασύροντας μαζί της και τους ανθρώπους και την Θεία οικονομία «η οποία μας έχει πλάσει κατ εικόνα του αγαπώντος Δημιουργού, μας καλεί να αγαπήσωμεν και να φροντίσωμεν πάσαν την κτίση». [116]
Στο τέλος του μηνύματος γίνεται φανερό πως ο λόγος του Οικουμενικού Πατριάρχη προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους πιστούς, υπογραμμίζοντας τους πως δεν είναι σωστό να καταστρέφουν την κτίση, διότι πλάστηκαν για να την προστατεύουν. Επιπροσθέτως ζητείται από τους πιστούς να προσευχηθούν και να ευχηθούν να αποφασιστεί κάτι θετικό ύστερα από την διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που θα γίνει για να συζητηθούν θέματα τα οποία αφορούν την κλιματική αλλαγή , με σκοπό να γίνουν ενέργειες για την λύση του οικολογικού προβλήματος.
Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Παραπομπές:
112. Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, «Σέπτον Πατριαρχικόν μήνυμα επί τη ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος», www.imkn.gr, 1 Σεπτεμβρίου 2006, (Ημ. Ανάκτησης 22 Δεκεμβρίου 2017)
113. Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, «Σέπτον Πατριαρχικόν μήνυμα επί τη ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος», www.imkn.gr, 1 Σεπτεμβρίου 2007, (Ημ. Ανάκτησης 22 Δεκεμβρίου 2017)
114. Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, «Σέπτον Πατριαρχικόν μήνυμα επί τη ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος», www.imkn.gr, 1 Σεπτεμβρίου 2008, (Ημ. Ανάκτησης 22 Δεκεμβρίου 2017)
115. Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, «Μήνυμα της Α.Θ Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επί τη ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος», www.imkn.gr, 1 Σεπτεμβρίου 2009, (Ημ. Ανάκτησης 22 Δεκεμβρίου 2017)
116. Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, Ό.π

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου

Του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου α) Τι σημαίνει ευαγγελισμός β) Η θέωση της Παναγίας γ) Θεοτόκος και προπατορικό αμάρτημα δ) Υπακοή και ελευθερία … [...]

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Σήμερα η εκκλησία μας γιορτάζει το χαρμόσυνο μήνυμα της θείας ενσάρκωσης, που με τόσο σαφή τρόπο μας το παρουσιάζει ο ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του (κεφ. Α’ … [...]

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάσταση του 1821 ήταν η ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σκοπό την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και … [...]