Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προς τα ομογενειακά σχολεία της Πόλεως και της Ίμβρου

 
Επί τη ενάρξει του νέου σχολικού έτους, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, απηύθυνε τας πατρικάς ευχάς και την ευλογίαν Του εις τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητάς των Ομογενειακών Σχολείων εις την Πόλιν και την Ίμβρον δι’ ειδικού επικαίρου Μηνύματός Του, το οποίον, αποσταλέν εις τους επί κεφαλής των Εκπαιδευτικών μας Ιδρυμάτων, δημοσιεύεται αυτούσιον και εις το διαδίκτυον.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΖ΄ (17η) Σεπτεμβρίου, μνήμη ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ και ΑΓΑΠΗΣ, και της μητρός αυτών ΣΟΦΙΑΣ.

Σοφία η Αγία Μάρτυς και αι θυγατέρες αυτής Πίστις, Ελπίς και Αγάπη έζων εις την Ρώμην κατά τας ημέρας του δυσσεβούς αυτοκράτορος Ανδριανού, όστις εβασίλευεν εκεί, … [...]