Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Νικομηδείας Ιωακείμ

Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, από καιρού εις καιρόν επισκέπτεται τον βαρέως ασθενούντα και εν νοσοκομείω της Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ιωακείμ.
Τούτον επεσκέφθη και σήμερον, Κυριακήν, παραμονήν της Συνάξεως των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, και επεκαλέσθη επ’ αυτόν το έλεος του Πανοικτίρμονος Θεού, ιατρού των ψυχών και των σωμάτων ημών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

12530 – Οσιομάρτυρες 26 Ζωγραφίτες (†1279)

Αγιορείτες ΆγιοιΜνήμη 22 ΣεπτεμβρίουΆγιοι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες: Άγιος Θωμάς Ηγούμενος, Άγιος Βαρσανούφιος, Άγιος Κύριλλος, Άγιος Μιχαίος, Άγιος Σίμων, Άγιος … [...]