Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τίμησε την ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος και του Εντιμ. κ. Στεφάνου Salzman, εκ των Γραμματέων του Αγγλικού Γραφείου των Πατριαρχείων, το εσπέρας της Τετάρτης, 3ης αρξαμένου μηνός Ιουλίου, ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας την επί τη εθνική εορτή των Η.Π.Α. δοθείσαν δεξίωσιν, εν τω εν Σισλή Ξενοδοχείω «Fairmont Quassar Istanbul», και συνεχάρη τω Εξοχ. κ. Jeffrey M. Hovenier, Επιτετραμμένω εν Αγκύρα, και τη Ευγεν. κ. Daria Darnell, νέα Γεν. Προξένω της Χώρας εν τη Πόλει.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αγχος και πνευματικη ζωη…

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Άγχος: Μπορεί η ίδια η πνευματική ζωή να δημιουργήσει με κάποιο τρόπο άγχος σε έναν άνθρωπο; Ναι, όταν προσπαθεί … [...]

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΣΤ΄ (16η) Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΑΝΤΙΟΧΟΥ, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος.

Αντίοχος ο Μάρτυς κατήγετο εκ της εν Καππαδοκία πόλεως Σεβαστείας, την ιατρικήν δε μετερχόμενος περιήρχετο τας πόλεις και ιάτρευσε τους ασθενούντας. Περιερχόμενος λοιπόν … [...]