Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΒ΄ (12η) Απριλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Επισκόπου Παρίου.

Βασίλειος ο Όσιος Πατήρ ημών έζη κατά τους χρόνους των δυσσεβών εικονομάχων, δια δε την υπερβολικήν αρετήν του και την ένθεον ζωήν την οποίαν διήλθεν, έγινεν Επίσκοπος Παρίου· μη θελήσας δε να συμφωνήση εις την αίρεσιν των εικονομάχων και να υπογράψη εις την αθέτησιν των αγίων Εικόνων, διήλθεν ο αοίδιμος όλην την ζωήν του με θλίψεις διωγμούς και στενοχωρίας, φεύγων πάντοτε από τόπου εις τόπον και υπερμαχών μεν δια τα δόγματα των θείων Πατέρων, εναντιούμενος δε και μισών τας συναγωγάς των κακοδόξων. Όθεν τον Θεόν θεραπεύσας και ευάρεστος Αυτώ εις όλα φανείς, εκοιμήθη εν ειρήνη. Στατιστικά: Δημοσιεύτηκε από silver — Παρ Απρ 12, 2019 12:49 am

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

11953 – Τοιχογραφίες Εξωκκλησίου αφιερωμένου στον Άγιο Ευγνώμονα Ληστή που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό στο Γολγοθά

Ο ληστής κρεμόταν πάνω στον σταυρό, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το Σταυρό του Χριστού, πάνω στον Γολγοθά. Βαθιά μετανιωμένος είπε προς τον Θεάνθρωπο: «Κύριε, μνήσθητί … [...]

Η ιστορία του Ακάνθινου Στεφάνου

Ἐπισκόπου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Δρoς ΘεολογίαςΓενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίαςτῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος(ἐκτενές ἀπόσπασμα ἀπό μελέτη του) {loadposition … [...]

Δος μου τούτον τον Ξένον

Υπό Παρθενίου ΑσημίδηΑρχιμανδίτου - εφ. Ιεροκύρηκος Ι.Μ. Σιδηροκάστρου Ικεσία του Ιωσήφ από Αριμαθαία προς τον Πιλάτο για να αποκτήσει ως άλλο θησαυρό το σώμα του … [...]