Προεόρτια της Θείας Μεταμορφώσεως στη Σμύρνη (ΦΩΤΟ)

Ἐντός πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καί προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἐτέλεσε σήμερον τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν τῆς Ἀττικῆς.
Κατ’ αὐτήν παρέστησαν ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια, Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς Σμύρνην, στελέχη τῆς ὑπ’ αὐτήν Διπλωματικῆς Ἀρχῆς, Ἀξιωματικοί τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς εἰς τήν ἕδραν τοῦ ΝΑΤΟ ἐνταῦθα, μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.
Ἀφορμώμενος ἀπό τήν σημερινήν εὐαγγελικήν περικοπήν ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνεφέρθη εἰς τήν ἔννοιαν τῆς ἁμαρτίας ὡς ἀποκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἐξ ἀκουσίων ἤ ἑκουσίων παραπτωμάτων, ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀγαθότητος, τόν Θεόν, καί ὡς ἀποτυχίας νά ἑνωθῇ μέ Αὐτόν, καί ἐκάλεσε τούς πιστούς νά ἐπιδοθοῦν εἰς πνευματικόν ἀγῶνα, ὁ ὁποῖος θά στοχεύῃ εἰς τήν κατά χάριν ἕνωσίν των μέ τόν Θεόν, ἡ ὁποία πρέπει νά ἐκφρασθῇ κυρίως ὡς ἀγάπη πρός τόν πλησίον, ἰδιαιτέρως πρός τόν πεπτωκότα, καί διευκρίνησεν ὅτι ὁ πραγματικός χριστιανός πρέπει νά ἐπικρίνῃ τήν ἁμαρτίαν καί ὄχι τόν ἁμαρτωλόν, πρός τόν ὁποῖον ὀφείλει νά ἐπιδεικνύῃ συμπάθειαν καί ἀγάπην, τονίσας ὅτι ἡ ἀρχή αὐτή εἶναι θεμελιώδης διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί Πίστιν, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἐγνώρισεν ἤ ἐθεμελίωσε καταδίωξιν τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
Σύντομον χαιρετισμόν ἀπηύθυνε καί ἡ Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἀναφερθεῖσα εἰς τά τραγικά γεγονότα τῆς 23ης Ἰουλίου εἰς Ἀττικήν.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μορφωμένος ή σοφός;

Όποιος γνωρίζει τους άλλους είναι μορφωμένος. Όποιος γνωρίζει τον εαυτό του είναι σοφός. … [...]

10973 – Η Κοίμησις της Θεοτόκου

«Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν» (κοντάκιον της εορτής της Κοιμήσεως)Το μεγαλείο της αγάπης … [...]

Κοινωνικές δράσεις της Ι.Μ. Κερκύρας

Μετά από ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου και στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων της τοπικής Εκκλησίας, το πρωί … [...]

Μεταφοράς της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας από την Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής Μυλοποτάμου

Το εσπέρας της Δευτέρας 13ης Αυγούστου 2018 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος προέστη της καθιερωμένης μεταφοράς της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας από … [...]

''Οίκος καταπαύσεως Θεού''

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας Και πάλι το πλήρωμα της Εκκλησίας, «αι γενεαί πάσαι» καθώς ψάλλουν οι … [...]