«Προκοπή στήν τελειότητα»

«Δέν μπορεί νά είναι κανείς τέλειος, εάν δέν αποκτήσει ταπείνωση μεγάλη στήν καρδιά καί στό σώμα·
εάν δέν μάθει δηλαδή: νά μήν υπολογίζει τόν εαυτό του σέ καμιά περίπτωση αλλά νά προτιμά νά βάζει ταπεινά τόν εαυτό του χαμηλότερα απ’ όλη τήν κτίση·
νά μήν κρίνει διόλου κάποιον, παρά μόνο τόν εαυτό του·
νά υπομένει τήν καταφρόνια καί νά αποστρέφεται ολόψυχα κάθε κακία· 
νά βιάζει τόν εαυτό του νά ’ναι μακρόθυμος, αγαθός, ν ’ αγαπά τούς αδελφούς, νά είναι σώφρων, νά κυριαρχεί στόν εαυτό του, γιατί λέει ή αγία Γραφή “ή Βασιλεία τών Ουρανών ανήκει σ’ αυτούς πού ασκούν βία στόν εαυτό τους καί αυτοί οι αγωνιστές τήν κερδίζουν”· 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ποση ωρα να προσευχομαι;

Ρώτησα κάποτε ένα νέο 16 ετών:-Αγαπάς, παιδί μου, το Θεό;-Τον αγαπώ πολύ, πάτερ μου, μου απάντησε αυθόρμητα.-Προσεύχεσαι σ’ Αυτόν τακτικά;-Όχι! μου είπε με ειλικρίνεια.Ο … [...]