Προσευχη Για Τους Ασθενεις Στον Αγιο Λουκα Τον Ιατρο

Σύντομη προσευχή ώστε να βοηθήσει με την Χάρη του ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός όσους είναι ασθενείς.Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείαςκαι ανάργυρε ιατρέ Λουκά,σοι κλίνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματοςκαι προσπίπτοντες τοις τιμίοις και ιαματικοίς λειψάνοις σου,σε παρακαλούμεν, ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών.Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών, τίμιε πάτερ, και προσάγαγε την δέησιν ημώντω ελεήμονι και φιλανθρώπω Θεώ, ως εστώς ενώπιον αυτού μετά πάντων των αγίων.Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης ην ηγάπησαςτους αδελφούς σου κατά την εν τω κόσμω βιοτήν σου.Την τέχνην των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα,τη αρωγή της χάριτος, πλειστάκις εθεράπευσας.Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβρυτα λείψανα,ο των όλων Δεσπότης, πηγήν ιατρείας ανέδειξεν.Ποικίλας γαρ ιώνται ασθενείας καί δύναμιν δωρούνταιτοις ευλαβώς ταύτα ασπαζομένοις και αιτουμένοις την θείαν πρεσβείαν σου.Διό αιτούμεν σε και θερμώς παρακαλούμεν σε,τον την χάριν της ιατρείας κομισάμενον·τον ασθενούντα και δεινώς χειμαζόμενον αδελφόν ημών (….)επίσκεψαι και θεράπευσον εκ της συνεχούσης αυτόν ασθενείας.Πάντιμε και αγιώτατε πάτερ Λουκά,ελπίς αρραγής των ασθενούντων και κεκμηκότων,μη επιλάθου δωρήσασθαι τω αδελφώ ημών (….) την ίασιν και πάσιν ημίν τα ευφρόσυνα.Ίνα και ημείς συν σοι δοξάζωμεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα,την μίαν θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.http://www.orthodoxia.online/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AD%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%BB/http://feeds2.feedburner.com/blogspot/hellas-orthodoxy

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Το υπέρβαρο αμάρτημα της αυτοκτονίας

Ένα φαινόμενο που δυστυχώς ταλανίζει τα τελευταία χρόνια τόσο την Κύπρο όσο και την υπόλοιπο υφήλιο, το οποίο έχει ανησυχητικές διαστάσεις, είναι το φαινόμενο της … [...]

Η κακουργία του διαβόλου (Λουκ. η΄ 26-39)

«Δέομαί σου, μη με βασανίσης» Πολλοί άνθρωποι τη μανία του διαβόλου που στρέφεται κατά της ψυχής μας και μας δημιουργεί πολλά προβλήματα «συνοράν ουκ έχουσι», δηλαδή … [...]