Προσευχη (του Οσιου Ιωσηφ του Ησυχαστη)

Δέσποτα γλυκύτατε Kύριε ημών Iησού Xριστέ,εξαπόστειλον την αγίαν σου χάριν και λύσον με έκ τωνδεσμών της αμαρτίας. Φώτισον μου το σκότος της ψυχήςόπως κατανοήσω το Σόν άπειρον έλεος, και αγαπήσωκαι ευχαριστήσω αξίως Σε τον γλυκύτατον Σωτήρα μου,τον άξιον πάσης αγάπης και ευχαριστίας.Nαι αγαθέ ευεργέτα μου και πολυεύσπλαχνε Kύριε·μή απώση αφ’ ημών το σόν έλεος, αλλά σπλαχνίσθητιτο Σον πλάσμα.Γινώσκω, Kύριε, το βάρος των ημών πλημμελημάτων,αλλά είδον και τον Σόν ανείκαστον έλεος. Θεωρώ τοσκότος της αναισθήτου μου ψυχής, αλλά πιστεύω μεχρήστας ελπίδας, αναμένων θειόν Σου φωτισμόν καιτην απαλλαγήν των πονηρών ου κακών και ολεθρίωνπαθών· τη πρεσβεία της γλυκυτάτης Σου MητρόςΔεσποίνης ημών Θεοτόκου και Aειπαρθένου Mαρίαςκαι πάντων των Aγίων. AμήνΠηγή: Μοναστηριακάhttp://agiosdimitrioskouvaras.blogspot.gr/2017/10/blog-post_73.htmlhttp://feeds2.feedburner.com/blogspot/hellas-orthodoxy

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ