Προτεραιότητα ἡ ἄμεση μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς!

Νά γιατί προωθεῖται, διαφημίζεται καί νομιμοποιεῖται ἡ ἀνωμαλία ἀνά τόν κόσμο καί βάλλεται πανταχόθεν ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας…
 Τοῦ Διονύση Μακρῆ
Ἀποροῦν πολλοί, ἂν κάποια μύγα τσὲ-τσέ, ὅπως λέγαμε παλιὰ γιὰ νὰ δικαιολογήσουμε τὴν περιστασι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ