Συγχαρητήρια Πατριάρχη Αλεξανδρείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη

 
Γραφείο ρεπορτάζ: Romfea.gr

Συγχαρητηρία επιστολή στον νέο Πρωθυποργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουλίου ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος Β’.
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας συνεχάρη τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία και ενίσχυση στην επιτέλεση των νέων ύψιστων καθηκόντων του.
Διαβάστε παρακάτω την σχετική επιστολή:
Εξοχώτατε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, χάρις και έλεος του Δωρεοδότου Θεού εφ’ Υμάς.
Εμφορούμενοι υπό αισθημάτων ιδιαζούσης τιμής προς το υμέτερον Πρόσωπον, μετά πολλής χαράς επικοινωνούμεν μεθ’ υμών ίνα εκφράσωμεν τας συγχαρητηρίους ευχάς της ημών Μετριότητος επί τη επαξία εκλογή υμών εις το αξίωμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος.
Όθεν ευχόμεθα υμίν πάσαν επιτυχίαν και ενίσχυσιν, εις την επιτέλεσιν των υψίστων καθηκόντων υμών προς αντιμετώπισιν των προβλημάτων της Πατρίδος ημών. Αι ευχαί και ευλογίαι των γονέων σας, η αγάπη και εκτίμησις των συγγενών σας και των πολυπληθών φίλων σας, να συνοδεύουν την υψηλήν και πολυεύθυνον θέσιν σας.
Επί δε τούτοις, συγχαίροντες και πάλιν, προσευχόμεθα διαπύρως όπως ο Παντοδύναμος Θεός διατηρή υμάς εν υγιεία και δυνάμει αδιαπτώτω και αείποτε ευλογή τα οράματα και τας ευγενείς προσπαθείας υμών.
† Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’
Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείαςτῇ 8ῃ Ἰουλίου 2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΖ΄ (17η) Ιουλίου, μνήμη της Αγίας και καλλινίκου Μάρτυρος ΜΑΡΙΝΗΣ.

Μαρίνα η μακαρία κόρη και καλλιπάρθενος Μάρτυς ήτο από την Αντιόχειαν της Πισιδίας, τον καιρόν Διοκλητιανού ή Κλαυδίου Καίσαρος εν έτει σο΄ (270), από γονείς περιφανείς. … [...]

Δεν εχουμε αλλο δρομο απο την αγαπη! Μολις κυκλοφορησε το νεο βιβλιο του Μακαριστου Μητροπολιτη Σισανιου και Σιατιστης Παυλου

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΗ αγάπη είναι, η ζωή και η ζωή έχει αξία όταν βιώνεται σαν αγάπη. Οι εγωισμοί, ο φθόνος, οι ιδιοτροπίες, που διώχνουν την αγάπη απ' την καρδιά μας, είναι … [...]