Συνήλθε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου (Ανακοινωθέν)

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη, 12 Ὀκτωβρίου 2017, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:
Συνέχισε τὴ συζήτηση γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν εἰς τὴν λειτουργίαν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας».
Λόγῳ τῆς παράλληλης λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀποφασίστηκε, κατ’ ἀρχήν, ἡ μείωση τοῦ κύκλου σπουδῶν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς σὲ τρία χρόνια, ὅπου θὰ δίδεται μεγαλύτερη ἔμφαση στὰ γλωσσικὰ καὶ Λειτουργικὰ μαθήματα.
Ἐνημερωθήκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο καὶ τὸν Διευθυντὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς γιὰ τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
Ὁ Διευθυντὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ἀπάντησε σὲ σωρεία ἐρωτήσεων τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
12 Ὀκτώβρίου 2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ποση ωρα να προσευχομαι;

Ρώτησα κάποτε ένα νέο 16 ετών:-Αγαπάς, παιδί μου, το Θεό;-Τον αγαπώ πολύ, πάτερ μου, μου απάντησε αυθόρμητα.-Προσεύχεσαι σ’ Αυτόν τακτικά;-Όχι! μου είπε με ειλικρίνεια.Ο … [...]