Συνεργάζεται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τήν Λέσχη Bilderberg ;

τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ (Ζήση)
 
Ἑπίκειται, λοιπόν, καθ΄ ὅλες τίς ἐνδείξεις, ἡ εἰδεχθής καί καταστροφική, ὅπως ἔχουμε προείπει[1],ἀπόδοση αὐτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, χάριν τῆς παρούση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ