Σύντομη ομολογία για τον Υιό και Λόγο του Θεού:

 
– Πόσες φύσεις ομολογείς, στον Υιό του Θεού που έγινε άνθρωπος για εμάς;- Δύο φύσεις ομολογώ, την Θεϊκή και την Ανθρώπινη- Πόσες ουσίες ομολογείς στον Υιό του Θεού που έγινε άνθρωπος για εμάς;- Δύο ουσίες ομολογώ, μία που είναι ομοούσια με τον Πατέρα κατά την Θεότητα (Θεϊκή φύση), και μία που είναι ομοούσια με την Μητέρα του και όλους εμάς κατά την ανθρωπότητα (ανθρώπινη φύση)- Πόσα θελήματα ομολογώ; – Δύο θελήματα, ένα της Θεϊκής Του Φύσεως και ένα της Ανθρωπίνης Του φύσεως- Πόσες ενέργειες ομολογώ;

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΗ΄ (18η) Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΛΕΟΝΤΙΟΥ και των συν αυτώ ΥΠΑΤΙΟΥ και ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ.

Λεόντιος ο Άγιος κατήγετο μεν από την Ελλάδα, έζησε δε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ουεσπασιανού, εν έτει ο΄ (70). Και επειδή είχεν ανδρείαν και ρώμην φυσικήν, η οποία … [...]