Τας μυστικάς – (Ήχος Πλ.Β) – Κωνσταντίνου Πρίγγου – Χορός Κωνστ/τών υπό Γεωργίου Τσαούση

«Τας μυστικάς σήμερον του Πνεύματος σάλπιγγας». Το Δοξαστικό του Εσπερινού των εν Νικαία 318 Θεοφόρων Πατέρων υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ἐ Κωνσταντίνου Πρίγγου σε εκτέλεση της Χορωδίας Κωνσταντινουπολιτών υπό την διεύθυνσιν του χοράρχου αυτής Γεωργίου Τσαούση. Το κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Άρχοντος με τίτλο: «Η Πατριαρχική Φόρμιγξ τόμος Ά – Μουσική Κυψέλη».
%video%
Επεξεργασία: Ανδρέας Κ. Μαργέτης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΗ΄ (18η) Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΛΕΟΝΤΙΟΥ και των συν αυτώ ΥΠΑΤΙΟΥ και ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ.

Λεόντιος ο Άγιος κατήγετο μεν από την Ελλάδα, έζησε δε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ουεσπασιανού, εν έτει ο΄ (70). Και επειδή είχεν ανδρείαν και ρώμην φυσικήν, η οποία … [...]